שאלות לדיון לפני הצפייה:

האם שמעתם על רחל המשוררת? (בדיקת ידע קודם)

האם קראתם או שמעתם שירים שכתבה רחל? (העלאת אפשרויות, חיבור רגשי)

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 01:52: מהי העלייה השנייה ומהי חוות העלמות? (סיכום מידע, טיעון)

תזמון 02:42: ברבים משיריה כתבה רחל על הכינרת. מה יכולה להיות הסיבה לכך? (סיכום מידע, טיעון)

תזמון 04:12: בחלק זה של הסרטון מופיעים ציטוטים שונים משיריה של רחל, למשל: "לא נתתי קולי בשיר", "רק על עצמי לספר ידעתי", "בן לו היה לי! ילד קטן". על פי ציטוטים אלה מה מאפיין את כתיבתה של רחל? (סיכום מידע, הסקת מסקנות)

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

רבים נוהגים לבקר בקברה של המשוררת רחל במושבה כינרת. מדוע לדעתכם הפכה רחל לדמות אהובה כל כך? (טיעון, העלאת השערות, הסקת מסקנות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין רחל. (העלאת השערות, טיעון)

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

טיפ למורה!

בתזמון 02:26 מופיע בית מהשיר "כינרת", בבית זה מוזכר "חרמון הסבא". אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולהסביר לתלמידים מהי האנשה ולהתעכב על הדוגמה מן השיר. שאלו את התלמידים אם הם מכירים את המושג "האנשה", ומדוע לדעתם נהוג להשתמש בהאנשה בשירים וסיפורים. בקשו מהתלמידים לבחור בחפצים בכיתה, ולהעניק להם תכונות אנושיות – ליצור דוגמאות של האנשה בעצמם.