השאלות במקבץ נקודות העצירה מעודדות למידה ברמות חשיבה שונות, כדוגמת ידע, הבנה, יישום ועוד. הן מאפשרות לתלמידים לעבד את המידע הנלמד, להסיק מסקנות ולגבש תובנות בנוגע לרעיונות המרכזיים שהוצגו בסרטון.
תוכלו להשתמש בנקודות העצירה תוך הקניה פרונטלית, שיחה בין התלמידים, דיון כיתתי או בכל דרך המתאימה לכיתתכם.

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים את השאלות המצורפות.

להדפסת מחוון למורה לחצו כאן.

תזמון 00:57: מה משמעות המילה "הולחנו" במשפט הבא: רבים משירי רחל הולחנו והפכו לפזמונים אהובים. (פענוח מידע, מיזוג פרטי מידע)

א. חיברו לשיריה של רחל מנגינה

ב. הוסיפו לשיריה של רחל מילים חדשות

תזמון 02:15: בשיר "ואולי" נזכרת רחל בעבודתה בחקלאות. כתבו דוגמה מהשיר המעידה על כך. (פענוח מידע, הבנת רעיונות ומסרים מרכזיים)

תזמון 04:09: תארו במילים שלכם כיצד מבטא השיר "עקרה" את חוויותיה האישיות של רחל. (מיזוג פרטי מידע, טיעון)

תזמון 04:43: בשיר "ואולי" מבטאת רחל את תחושותיה לגבי זיכרונותיה הנעלמים. איזה חלק בשיר מעיד על כך? (פענוח מידע, פרשנות והיסק)

א. הוי, כינרת שלי

ב. ההיית, או חלמתי חלום?

תזמון 05:29 (שאלת סיכום): בחרו בשיר משיריה של רחל. תארו מה אהבתם בשיר שבחרתם. האם יש בשיר מרכיבים מחייה ומסגנון כתיבתה של רחל, כמתואר בסרטון? (יישום מידע, הבעה בכתב)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

להדפסת שאלות נקודות העצירה לחצו כאן.