שאלה לדיון לפני הצפייה:

מהו שבר? (בדיקת ידע קודם)

האם אתם יודעים כיצד מצמצמים שברים? (בדיקת ידע קודם)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 01:32: מהם שברים שווים? (סיכום מידע)

תזמון 02:21: מצאו את הגורמים המשותפים ל-12 ול-20. מהו הגורם המשותף הגדול ביותר? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 03:36: צמצמו את השבר  4/14. (סיכום מידע, השוואה, פענוח מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

חשבו כיצד פעולת צמצום שברים יכולה לסייע לנו בחיי היומיום. (טיעון, סיעור מוחות, הסקת מסקנות)

התבוננו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם לבין צמצום שברים. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בבתזמון 01:28 מופיעות שתי פיצות, אחת המחולקת ל1/2 , ואחת המחולקת ל-3/6. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולהסביר לתלמידים מדוע שני השברים שווים. בקשו מהתלמידים לצייר שתי פיצות משלהם, המחולקות לחלקים המייצגים שברים שווים. הסבירו לתלמידים שההמחשה מבהירה את החלוקה לשברים.