שאלות לדיון לפני הצפייה:

מי היה שמעון פרס, ומה תרצו לדעת עליו? (בדיקת ידע קודם, העלאת אפשרויות)

האם אתם יודעים מהו חזון? (בדיקת ידע קודם, סיעור מוחות, טיעון)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

תזמון 01:18: באילו תפקידים כיהן שמעון פרס במהלך חייו? מה אפשר להסיק על דמותו מכך שכיהן בתפקידים אלה? (סיכום מידע, הסקת מסקנות)

תזמון 04:00: מהו מרכז פרס לשלום ומה מטרתו? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 04:38: מה ייחד את תקופת כהונתו של שמעון פרס כנשיא? (סיכום מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

מהו חזון? מה היה חזונו של שמעון פרס? האם לכם יש חזון, ומה אתם עושים כדי לממש אותו? (חיבור רגשי, העלאת אפשרויות, הסקת מסקנות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם לבין שמעון פרס. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 03:38 מוצגת תמונתם המפורסמת של שמעון פרס, יצחק רבין, ביל קלינטון ויאסר עראפת ברגע החתימה על הסכם אוסלו. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולספר לתלמידים מיהן הדמויות שבתמונה, להסביר מהו הסכם אוסלו ואם הושגו מטרותיו. דונו איתם בביקורת שעורר ההסכם ובהישגים שרואים בו תומכיו. ספרו למה צילום זה נחשב "צילום היסטורי".