שאלות לדיון לפני הצפייה:

האם שמעתם על דרך המשי? מה אתם יודעים עליה? (בדיקת ידע קודם, העלאת אפשרויות)

מדוע לדעתכם דרך המשי נקראת בשם זה? (בדיקת ידע קודם, העלאת אפשרויות, טיעון)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 1:24: מהי דרך המשי ולשם מה השתמשו בה? (סיכום מידע)

תזמון 3:30: אילו סכנות ארבו לסוחרים שעברו בדרך המשי, ובאילו דרכים ניסו לשמור על ביטחונם? (סיכום מידע, הסקת מסקנות)

תזמון 5:35: מה הפך את דרך המשי למיותרת? (סיכום מידע, פענוח מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

יש היסטוריונים הרואים בדרך המשי את ראשית הגלובליזציה. הסבירו מהי גלובליזציה ומהם היתרונות והחסרונות שבה. (סיכום ידע, הסקת מסקנות, טיעון, סיבה ותוצאה, העלאת אפשרויות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין דרך המשי. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.