שאלות לדיון לפני הצפייה:

מהן צורות דומות? הסתכלו בסביבתכם ונסו למצוא צורות דומות. (חיבור רגשי, העלאת אפשרויות)

האם לדעתכם כל שני משולשים הם משולשים דומים? (סיעור מוחות, העלאת אפשרויות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 02:25: מה מאפיין צורות דומות מבחינה גאומטרית? האם המשולש על החולצה של קפטן גולגולת והמשולש העשוי מחתיכת עץ הם משולשים דומים? הסבירו את תשובתכם. (סיכום מידע, פענוח מידע, הסקת מסקנות, השוואה)

תזמון 03:55: מה זה קנה מידה? הסבירו כיצד קנה מידה מסייע במציאת משולשים, ריבועים ועיגולים דומים? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 04:40: מהי מדידה עקיפה, וכיצד צורת מדידה זו מסייעת לנו? (סיכום מידע, פענוח מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

האם לדעתכם צורות כמו משושה, מתומן ומחומש יכולות להיות דומות? הסבירו את תשובתכם. (טיעון, סיכום מידע, הסקת מסקנות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם לבין צורות דומות. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 02:26 רואים שני משולשים דומים. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולהסביר לתלמידים אילו תכונות יש לשני המשולשים שבתמונה שהופכות אותם לדומים, הסבירו מהו יחס שווה על פי דוגמה זו.