שאלות לדיון לפני הצפייה:

מה אתם יודעים על מלחמת ששת הימים ועל התקופה שבה התחוללה? (סיעור מוחות, טיעון, בדיקת ידע קודם)

האם אתם יודעים מה היו הישגיה של ישראל במלחמה זו? (בדיקת ידע קודם, העלאת אפשרויות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 01:52: מהי "תקופת ההמתנה", ומה קרה בסופה? (סיכום מידע, הסקת מסקנות)

תזמון 02:45: מה היו תוצאות מלחמת ששת הימים, וכיצד תוצאות אלה השפיעו על תדמיתה של מדינת ישראל? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 03:05: מה עלה בגורלם של השטחים שכבשה ישראל במלחמת ששת הימים? האם שטחים אלה עדיין בידינו? (סיכום מידע, פענוח מידע, הסקת מסקנות)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

בהסכם השלום שנחתם בין המדינות החזירה ישראל למצרים את חצי האי סיני, שנכבש במלחמת ששת הימים. רבים בציבור בארץ התנגדו להחזרת השטח. שערו מה היו הנימוקים של המתנגדים לעומת מי שהסכימו לוותר על השטח. מה עמדתכם בשאלה של ויתור על שטח שנכבש במלחמה, במסגרת חתימת הסכם שלום עם מדינה שכנה? הסבירו. (העלאת אפשרויות, טיעון, הסקת מסקנות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין מלחמת ששת הימים. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 02:39 מופיעה מפת ישראל, ובה אפשר לראות את השטחים שכבשה במלחמת ששת הימים. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולעבור עם התלמידים על המפה, ולסמן איתם יחד שטחים אלה. אילו יישובים ואתרים נמצאים באזורים אלה? הסבירו מדוע ובאילו נסיבות הוחזרו השטחים למדינות השכנות.