שאלות לדיון לפני הצפייה:

האם אתם מכירים את חוקי משחק הכדורגל? הדגימו. (בדיקת ידע קודם)

האם אתם משחקים בכדורגל? האם אתם או בני משפחתכם נוהגים לצפות במשחקים? מה דעתכם על משחק הכדורגל? (חיבור רגשי, טיעון)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 03:12: מהי עברה, ומה השופט עושה במקרה ששחקן מבצע עברה? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 04:50: אילו תפקידים יש לשחקנים במגרש הכדורגל? (סיכום מידע)

תזמון 05:42: מהו המונדיאל? (סיכום מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

בסרטון נאמר שמשחקי כדורגל נשים מעוררים פחות עניין מהכדורגל הגברי, מדוע ואיך לדעתכם אפשר לשנות תפיסה זו? (השוואה, טיעון)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר שלהם לכדורגל. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

אנו ממליצים לעצור את הסרטון בתזמון 02:33, כאשר רואים את המסך מחולק לארבעה סוגי העברות הנפוצים, ולעבור עם התלמידים על האיורים. בקשו מהתלמידים לחשוב על אילו ערכים שומרים חוקי העברה.