שאלות לדיון לפני הצפייה:

האם שמעתם על מערכת השמש? מה אתם יודעים עליה? (סיעור מוחות, בדיקת ידע קודם)

במה שונה לדעתכם כדור הארץ משאר גרמי השמים שסביבנו? (סיעור מוחות, העלאת אפשרויות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 03:03: מדוע מתאפשרים חיים על כדור הארץ, ואילו על פני נוגה וכוכב חמה לא מתאפשרים חיים? (סיכום מידע)

תזמון 05:18: מדוע נפטון נקרא "ענק הקרח"? (סיכום מידע)

תזמון 06:27: במה שונים השביטים מהאסטרואידים? (סיכום מידע, פענוח מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

במערכת השמש סוגים שונים של גרמי שמים. בחרו בשלושה מהם המתוארים בסרט, וכתבו את מאפייניהם. (הסקת מסקנות, סיכום)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין מערכת השמש. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 1:46 מופיע איור של מערכת השמש, ובו נראים שמונת כוכבי הלכת המצויים במערכת. אנו ממליצים לחזור לתזמון זה לאחר הצפייה בסרטון, ולעבור על שמות כוכבי הלכת ומיקומם ביחס לשמש כדי להעמיק את היכרות התלמידים עם מבנה מערכת השמש.