שאלות לדיון לפני הצפייה:

האם אתם יודעים מה זה מצב צבירה? (בדיקת ידע קודם, העלאת אפשרויות)

אילו מצבי צבירה של חומרים אתם מכירים? (בדיקת ידע קודם, העלאת אפשרויות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 01:10: מהו חומר? מהם המאפיינים והמרכיבים של כל חומר? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 02:59: במה שונה מצב הצבירה גז ממצב הצבירה נוזל? (סיכום מידע, השוואה)

תזמון 04:32: מהם מצבי צבירה פלזמה וקולואיד? תנו דוגמה לחומרים במצבי צבירה אלה. (סיכום מידע, השוואה, פענוח מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

על פי הסרטון התנאים שקובעים את מצב הצבירה של החומר הם לחץ וטמפרטורה. תנו דוגמה לחומר שמשנה את מצב הצבירה שלו בהתאם לתנאים אלו. (טיעון, סיכום מידע, הסקת מסקנות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם לבין מצבי הצבירה של החומר. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.