שאלות לדיון לפני הצפייה:

מהם גופים הנדסיים? הסתכלו סביבכם ונסו למצוא גופים הנדסיים שונים. (חיבור רגשי, העלאת אפשרויות)

האם לדעתכם ניתן לחשב שטח של כל הגופים ההנדסיים הקיימים? (סיעור מוחות, העלאת אפשרויות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 02:58: כיצד מחשבים שטח פנים של תיבה, הסבירו באמצעות שתי הדרכים המוזכרות בסרטון (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 04:25: כיצד מחשבים שטח פנים של מנסרה משולשת? (סיכום מידע)

תזמון 05:30: כיצד מחשבים שטח פנים של גליל? (סיכום מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

האם חישוב שטח פנים של צורות הנדסיות משפיע על פעולות שאנחנו עושים ביומיום אם כן חשבו איזה? (טיעון, סיכום מידע, הסקת מסקנות)

התבוננו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם לבין שטח פנים של גופים הנדסיים (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 06:20 המסך מחולק לשניים, בצד אחד 125 קוביות קטנות זהות בגודלן ובצד השני קוביה גדולה שהורכבה מ-125 הקוביות הקטנות. בסרטון מוסבר מדוע שטח הפנים של הקוביה הגדולה קטן יותר משטח הפנים של כל הקוביות הקטנות כשהן נפרדות. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה ולהסביר לתלמידים מדוע שטח הפנים השתנה למרות שמדובר באותו מספר של קוביות קטנות.  המחישו לתלמידים את התופעה זו על ידי הדגמה בכיתה על ידי קוביות, מדידת הילדים עצמם או כל רעיון אחר.