שאלות לדיון לפני הצפייה:

מהם גופים הנדסיים? הסתכלו סביבכם ונסו למצוא גופים הנדסיים שונים. (חיבור רגשי, העלאת אפשרויות)

האם אתם יודעים מהו שטח פנים של גוף הנדסי? (סיעור מוחות, העלאת אפשרויות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 02:56: כיצד מחשבים שטח פנים של תיבה? הסבירו באמצעות שתי הדרכים המוזכרות בסרטון. (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 04:24: כיצד מחשבים שטח פנים של מנסרה משולשת? (סיכום מידע)

 תזמון 05:30: כיצד מחשבים שטח פנים של גליל? (סיכום מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

לשם מה לדעתכם אנו זקוקים לפעמים לחשב שטח פנים של גוף? הציעו מצבים בחיי היומיום שבהם אנו נעזרים בחישוב שטח פנים של גוף.

(טיעון, סיכום מידע, הסקת מסקנות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין שטח פנים של גופים הנדסיים. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 06:50 המסך מחולק לשניים, בצד אחד 125 קוביות קטנות זהות בגודלן, ובצד השני קובייה גדולה שהורכבה מ-125 הקוביות הקטנות. בסרטון מוסבר מדוע שטח הפנים של הקובייה הגדולה קטן יותר משטח הפנים של כל הקוביות הקטנות כשהן נפרדות. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולהסביר לתלמידים מדוע שטח הפנים השתנה על אף שמדובר באותו מספר של קוביות קטנות. המחישו לתלמידים את התופעה זו על ידי הדגמה בכיתה בעזרת קוביות.