שאלות לדיון לפני הצפייה:

מהן עשר המכות? (בדיקת ידע קודם)

איזו מכה מבין עשר המכות הייתה הקשה ביותר לדעתכם ומדוע? (בדיקת ידע קודם, חיבור רגשי)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 03:37: מה דרש משה מפרעה, ומה משמעות הביטוי "שלח את עמי"? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 05:42: מדוע העניש אלוהים את המצרים באמצעות עשר המכות, ומה המסר שרצה להעביר למצרים באמצעות המכות שהפיל עליהם? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 06:33: מה גרם לפרעה להשתכנע ולשחרר את בני ישראל מעול העבדות? (סיכום מידע, הסקת מסקנות)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

מהו מקור שמו של חג הפסח, ומה הקשר שלו למכות מצרים? (הסקת מסקנות)

הסבירו מהי עבדות. חשבו וכתבו אם גם בתקופה שבה אנו חיים עדיין יש עבדות בעולם. אם כן, תנו דוגמאות. (הסקת מסקנות, העלאת השערות, טיעון)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין עשר המכות. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

טיפ למורה!

בתזמון 00:06:00 מופיעה רשימה של עשר המכות. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולעבור על עשר המכות ועל הנזק שכל מכה גרמה למצרים. חשבו: האם יש חשיבות לסדר הופעת המכות?