שאלות לדיון לפני הצפייה:

כיצד אתם מתכוננים למבחן? (חיבור רגשי, בדיקת ידע קודם)

האם לדעתכם חשוב להתכונן למבחנים? מדוע? (טיעון, חיבור רגשי, בדיקת ידע קודם)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 0:47: אילו סוגים של מבחנים קיימים? מדוע חשוב לדעת לאיזה סוג מבחן ניגשים? (סיכום מידע, הסקת מסקנות)

תזמון 1:56: אילו דרכים שונות ללמידה למבחן מציעים תום ומובי? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 2:37: מדוע חשוב להקפיד על התזונה ועל השינה לפני מבחן? (סיכום מידע, הסקת מסקנות)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

האם תשנו או תוסיפו משהו לדרך שבה אתם לומדים לקראת המבחן בעקבות הצפייה בסרטון? הסבירו. (טיעון, זיהוי גורמים והשלכות, הסקת מסקנות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין הכנה למבחן. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 1:20 מוצג איור המתאר הכנת רשימות לקראת מבחן. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולבדוק עם התלמידים כיצד לדעתם כתיבת רשימות מסוג זה ועריכתן יכולות לסייע בלמידה לקראת מבחן.