שאלות לדיון לפני הצפייה:

מדוע לדעתכם בני אדם נוהגים להתפלל? (סיעור מוחות, העלאת אפשרויות)

האם ראיתם פעם סידור תפילה? כיצד משתמשים בו? (סיעור מוחות, בדיקת ידע קודם)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 1:05: על פי המסורת היהודית, מתי נוהגים להתפלל? (סיכום מידע, טיעון)

תזמון 3:41: מהן שלוש התפילות הנהוגות ביהדות בכל יום, וכיצד נקראת התפילה שמוסיפים בראש חודש? (סיכום מידע, טיעון)

תזמון 4:53: מהו מחזור תפילה ומה הוא כולל? (סיכום מידע, טיעון)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

מה ההבדל בין סידור תפילה לבין מחזור? מתי משתמשים בכל אחד מהם? (סיכום מידע, הסקת מסקנות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין תפילה, סידור ומחזור. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 1:15 מופיע איור שמראה את חנה מתפללת לאל. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, לספר לתלמידים את סיפורה של חנה, ולנתח עמם את שפת הגוף של חנה בעת התפילה וכיצד היא מבטאת את הרצון לקרבה לאל.