שאלות לדיון לפני הצפייה:

האם אתם יודעים כיצד מתנהל משפט בישראל? (בדיקת ידע קודם, העלאת השערות)

מה אתם רוצים לדעת על מערכת המשפט בישראל? (חיבור רגשי, בדיקת ידע קודם)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 02:05: במשפט יש שני סוגים של עורכי דין. מהם ומה תפקידם? (פענוח מידע, סיכום מידע)

תזמון 03:13: כיצד עדים וראיות משתלבים בהליך המשפטי? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 03:50: מה ההבדל בין ההחלטה על גזר הדין בארצות הברית לעומת מערכת המשפט בישראל? (סיכום מידע, השוואה)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

בסרטון מזכה השופט את מובי. איזו ראיה או עדות שהוצגו במשפט השפיעו לדעתכם על החלטתו? נסו לשער אילו ראיות או עדויות נוספות יכלו הצדדים להציג כדי לחזק את טענותיהם. (טיעון, הסקת מסקנות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם לבין מערכת המשפט בישראל. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

  

טיפ למורה!

בתזמון 04:19 מצוינים סוגי בתי המשפט הקיימים בישראל, במסגרת המשפט הפלילי. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולהסביר את הקשר בין שלושת סוגי בתי המשפט.