שאלות לדיון לפני הצפייה:

האם שמעתם על יוסף טרומפלדור? מה אתם יודעים עליו? (העלאת אפשרויות, בדיקת ידע קודם)

יוסף טרומפלדור מזוהה עם המשפט: "טוב למות בעד ארצנו". שערו מדוע. (העלאת השערות, בדיקת ידע קודם, סיעור מוחות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 1:42: מה הביא את טרומפלדור לעלות לארץ ישראל? (סיכום מידע)

תזמון 2:13: אילו פעולות עשה טרומפלדור כדי לקדם את הרעיון הציוני? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 3:51: מה אנחנו מציינים בתאריך י"א באדר? מדוע נבחר דווקא תאריך זה? (סיכום מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

מדוע טרומפלדור נחשב לאחת הדמויות החשובות בהיסטוריה של הציונות? נמקו, והביאו דוגמאות מתולדות חייו. (סיכום מידע, טיעון, הסקת מסקנות, סיבה ותוצאה, העלאת אפשרויות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין טרומפלדור וי"א באדר. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 3:45 מופיע איור של האנדרטה לזכרו של טרומפלדור. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולשאול את התלמידים מה לדעתם מסמל האריה השואג באנדרטה. בדקו עם התלמידים אילו אנדרטות נוספות הם מכירים, כיצד הן נראות, ומדוע לדעתם הן עוצבו כך. אפשר להיעזר באינטרנט לצורך המשימה.