שאלות לדיון לפני הצפייה:

מה מציינים בט"ו באב? (בדיקת ידע קודם)

מדוע לדעתכם חוגגים את ט"ו באב? (סיעור מוחות, העלאת אפשרויות, טיעון)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 01:26: מדוע ט"ו באב נקרא חג האהבה, וכיצד ציינו מועד זה בימי הבית השני? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 01:55: איך נוהגים לציין את ט"ו באב בימינו? (סיכום מידע)

תזמון 02:47: על פי הסרטון, מה הקשר בין התאהבות לתהליכים כימיים וביולוגיים? (סיכום מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

חשבו על הדרכים שבהן מביעים כיום בני אדם אהבה לבני זוגם ולבנות זוגם. השוו זאת למנהגים המוזכרים בסרטון ולכאלה המוכרים לכם מתקופות בעבר. במה הם דומים ושונים? האם לדעתכם השינוי הוא חיובי? נמקו. (הסקת מסקנות, השוואה, טיעון)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין ט"ו באב. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 01:05 בסרטון מופיעות נשים לבושות לבן בט"ו באב. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולדון בסיבות לכך שכל הנשים לבשו תלבושת זהה במועד זה. בימינו יש בתי ספר שבהם נהוג ללבוש תלבושת אחידה בדיוק מאותן הסיבות. נהלו דיון בעד ונגד תלבושת אחידה, ובקשו מהתלמידים להסביר את עמדתם.