שאלות לדיון לפני הצפייה:

האם אתם משתמשים במילה אנרגיה בחיי היומיום? באיזה הקשר? (חיבור רגשי)

האם אתם יודעים מהי אנרגיה? אלו סוגי אנרגיה אתם מכירים? (בדיקת ידע קודם, העלאת אפשרויות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 1:25: אילו סוגי אנרגיה מעורבים כאשר יורים חץ מקשת? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 2:00: אילו סוגי אנרגיה מוזכרים בסרטון? אפיינו כל אחד מהם. (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 02:25: הסבירו מהי המרת אנרגיה. השתמשו בדוגמת הסכר הניתנת בסרטון. (סיכום מידע, פענוח מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

בחרו באחד מסוגי האנרגיה המוצגים בסרטון, ותארו כיצד אנרגיה זו באה לידי ביטוי בחיי היומיום. (חיבור רגשי, הסקת מסקנות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם לבין צורות של אנרגיה. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.