שאלות לדיון לפני הצפייה:

האם קרה לכם פעם שמנעתם סכסוך או מריבה בין החברים או האחים שלכם? למה עשיתם זאת? מה גרם לכם להתערב? (סיעור מוחות, העלאת אפשרויות, טיעון)

האם שמעתם על ארגון האו"ם? מה פירוש ראשי התיבות שלו? מה מטרת הארגון לדעתכם? (העלאת אפשרויות, חיבור רגשי)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 1:18: האו"ם החליף את ארגון חבר הלאומים. לשם מה הוקם חבר הלאומים, ומדוע נכשל במטרתו? (סיכום מידע, הסקת מסקנות, טיעון)

תזמון 2:29: אילו החלטות מתקבלות בעצרת הכללית של האו"ם? כיצד הארגון מממש החלטות אלה? (סיכום מידע, הסקת מסקנות, טיעון)

תזמון 3:24: מה תפקידו של המזכיר הכללי? מדוע תפקידו חשוב? ( סיכום מידע, הסקת מסקנות, טיעון)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

החלטות האו"ם אינן מחייבות את המדינות החברות בארגון. למה לדעתכם כדאי למדינות ליישם החלטות אלה? (העלאת אפשרויות, טיעון, הסקת מסקנות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין האו"ם. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 2:27 מופיעות דוגמאות לפעולות הנעשות על ידי האו"ם במדינות מפותחות פחות. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולדון בכיתה בחשיבותן ובחיוניותן של פעולות אלו, הן לאזרחי המדינות הללו והן לאזרחי העולם כולו. בקשו מהתלמידים להציע אפשרויות לפעולות נוספות שאפשר לעשות כדי לעזור למדינות אלו.