שאלות לדיון לפני הצפייה:

האם אתם יודעים כיצד מתנהלות הבחירות לכנסת בישראל? (בדיקת ידע קודם, העלאת השערות)

מה אתם רוצים לדעת על ההצבעה בבחירות? (חיבור רגשי, בדיקת ידע קודם)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 03:00: הסבירו את המושגים דמוקרטיה ישירה ודמוקרטיה ייצוגית. מהם ההבדלים בין שתי צורות שלטון אלה? (פענוח מידע, השוואה)

תזמון 04:55: מה תפקידם של חברי הכנסת, ומי זכאי לבחור בהם? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 06:28: כיצד נערכת ההצבעה לבחירות בישראל? מה ההבדל בינה לבין אופני הצבעה אחרים בעולם? (סיכום מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

ישנן מדינות בעולם המחייבות את אזרחיהן להצביע בבחירות. האם לדעתכם ההצבעה בבחירות צריכה להיות זכות או חובה? הסבירו עמדתכם. (טיעון, הסקת מסקנות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם לבין הצבעה בבחירות. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 04:34 מופיעים סמלילים (אייקונים) המייצגים את הנושאים השונים שבאחריות חברי הכנסת. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולהסביר לתלמידים מה מסמל כל איקון. חשבו עם התלמידים יחד על דוגמאות מחיי היומיום שלנו להחלטות (חוקים) שקיבלה הכנסת בכל אחד מנושאים אלה.