שאלות לדיון לפני הצפייה:

מדוע לדעתכם חשוב להצביע בבחירות? (טיעון, העלאת אפשרויות)

מה לדעתכם עלול לקרות אם אנשים לא יצביעו? (טיעון, העלאת אפשרויות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 03:01: מה ההבדל בין דמוקרטיה ישירה לרפובליקה? מה גרם לרומא להיות לרפובליקה? (השוואה, ייצוג ידע)

תזמון 04:48: מדוע חשוב שכל בעלי זכות הבחירה יצביעו בבחירות? למה לדעתכם לא כולם מממשים את זכות הבחירה? (טיעון, העלאת אפשרויות, ניתוח והסקת מסקנות)

תזמון 05:51:  אם אנו יודעים את השיוך המפלגתי של מועמד מסוים, האם זה עוזר לנו לדעת מה יצביע בנושאים שונים? כיצד? (ייצוג ידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

מדוע ההצבעה בבחירות היא האחריות שלנו? (טיעון, זיהוי גורמים והשלכות, ניתוח והסקת מסקנות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר שלהם להצבעה בבחירות. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

עצרו את הסרטון בתזמון 4:23, ובקשו מהתלמידים לתת דוגמה אחת להחלטות אפשריות של ח"כים, על פי האייקונים המציינים את הקטגוריות המוזכרות בסרטון.