שאלות לדיון לפני הצפייה:

אילו סכנות יש בגופי מים שאתם מכירים (ים, בריכה, נהר)? (בדיקת ידע קודם, העלאת אפשרויות)

כיצד אתם שומרים על עצמכם כשאתם בבריכה או בים? (בדיקת ידע קודם, העלאת אפשרויות, חיבור רגשי)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 2:20: אילו כללי זהירות צריך ליישם בזמן שחייה? מדוע חשוב ליישם אותם? (סיעור מוחות, סיכום מידע, העלאת אפשרויות)

תזמון 2:55: למה משמשים הדגלים בים? ומה מסמל כל צבע? (השוואה, סיכום מידע).

תזמון 4:45: כיצד צריך להתנהג במקרה שנקלעים לסחף בים? מדוע חשוב להישאר רגועים? (סיכום מידע, העלאת אפשרויות)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

מה עלינו לעשות כשאנו מבחינים במישהו שנקלע לסכנה במים? וכיצד נישמר בעצמנו מפני סכנות בים או בבריכה? (העלאת אפשרויות, סיכום מידע, הסקת מסקנות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין הסרטון שבו צפינו "בטיחות במים" . (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 3:50 עד 4:06 מופיעה אנימציה הממחישה את המושג זרמים נסוגים. אנו ממליצים להראות את הסצנה בתזמון זה, ולהסביר את פירוש המילה נסוג. כדאי להעלות גם סכנות אפשריות העלולות לקרות בגלל הזרמים הנסוגים, ומה כדאי לעשות כדי להימנע מהן.