שאלות לדיון לפני הצפייה:

מהו החג האהוב עליכם ביותר? באיזו עונה חוגגים אותו? (חיבור רגשי, בדיקת ידע קודם)

אילו חגים חוגגים בחורף? (בדיקת ידע קודם, העלאת אפשרויות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 2:10: מדוע חוגגים את חג החנוכה? מה הקשר בין הדלקת החנוכייה לאירועים שבגללם חוגגים את החג? (סיכום מידע)

תזמון 3:19: מי חוגג את חג הקואנזה? מדוע יזם ד"ר רון קארנגה חג זה? (סיכום מידע)

תזמון 4:26: איזה אירוע מציינים בחג המולד? כיצד חוגגים חג זה ברחבי העולם? (סיכום מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

במה דומים חגי החורף שהוצגו בסרטון זה לזה ובמה הם שונים? (סיכום מידע, השוואה, העלאת אפשרויות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין חגי החורף. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.