שאלות לדיון לפני הצפייה:

האם שמעתם על יאנוש קורצ'אק? מה אתם יודעים עליו ועל התקופה שבה הוא חי? (סיעור מוחות, בדיקת ידע קודם)

מה תרצו לדעת על יאנוש קורצ'אק? (העלאת אפשרויות, חיבור רגשי)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 01:16: מי היה יאנוש קורצ'אק, ומה היה העיקרון החינוכי שעל פיו פעל? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 03:18: מהו חינוך דמוקרטי על פי יאנוש קורצ'אק, וכיצד באה לביטוי גישת חינוך זו בבית היתומים שלו? (סיכום מידע)

תזמון 04:45: כיצד הגיב יאנוש קורצ'אק לפעולות הגרמנים נגד בית היתומים שניהל? (סיכום מידע, טיעון)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

מדוע לדעתכם הפך יאנוש קורצ'אק לפורץ דרך ולסמל בתחום החינוך? (טיעון, העלאת השערות, הסקת מסקנות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין יאנוש קורצ'אק. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 01:18 מצוין ה"אני מאמין" של קורצ'אק: "לא מספיק לאהוב ילדים, צריך להבין אותם ולהתייחס אליהם בכבוד". אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולחשוב עם התלמידים יחד מה משמעות המשפט. חשבו יחד על רעיונות ועל דוגמאות ליישום עיקרון זה בחיי היומיום שלהם.