שאלות לדיון לפני הצפייה:

מה אתם יודעים על יציאת מצרים ועל הדמויות העומדות במרכזו של הסיפור? (סיעור מוחות, טיעון, בדיקת ידע קודם)

מה הקשר לדעתכם בין סיפור יציאת מצרים להגדה של פסח? (העלאת אפשרויות, סיעור מוחות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 01:55: כיצד ניווטו בני ישראל את דרכם במדבר בדרך לארץ כנען? (סיכום מידע)

תזמון 04:16: מדוע נשא משה את התפילה הנקראת "שירת הים", ומה משמעות תפילה זו? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 05:22: איזה נס חולל ה' כדי להרוות את צימאונם של בני ישראל? (סיכום מידע, הסקת מסקנות)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

על אף שבני ישראל הרבו להתלונן, ה' חולל נסים רבים כדי לסייע בדרכם במדבר. מה אפשר ללמוד מכך? (העלאת אפשרויות, טיעון, הסקת מסקנות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין יציאת מצרים. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.