שאלות לדיון לפני הצפייה:

מהי דמוקרטיה? (בדיקת ידע קודם)

מה אתם יודעים על יצחק רבין ועל יום הזיכרון להירצחו? (בדיקת ידע קודם)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 01:03: באילו תפקידים משמעותיים כיהן יצחק רבין במהלך חייו? (סיכום ידע)

תזמון 01:24: מה היה החזון המדיני של ראש הממשלה יצחק רבין, וכיצד מימש את חזונו? (סיכום ידע, פענוח מידע)

תזמון 02:47: הסבירו כיצד רצח רבין הוא פגיעה בערכי הדמוקרטיה? (סיכום ידע, פענוח מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

מדוע לדעתכם חשוב לציין את יום הזיכרון ליצחק רבין בכל שנה? (טיעון, חיבור רגשי, הסקת מסקנות)

התבוננו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם לבין יום הזיכרון ליצחק רבין. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 01:13 מופיע איור המתאר את חתימת הסכם אוסלו. אנו ממליצים לעצור את הסרטון בתזמון זה, ולספר לתלמידים מיהן הדמויות שבתמונה, ומה הייתה מטרתו של ההסכם.