שאלות לדיון לפני הצפייה:

האם שמעתם על הצלבנים? מה אתם יודעים עליהם ועל התקופה שבה היו בארץ ישראל? (העלאת אפשרויות, בדיקת ידע קודם)

מדוע לדעתכם הצלבנים נקראים בשם זה? (העלאת אפשרויות, בדיקת ידע קודם)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 1:25: מדוע הגיעו הצלבנים מאירופה לארץ ישראל? (סיכום מידע)

תזמון 3:38: מה גרם לצלבנים להפסיד בקרב בקרני חיטין? (סיכום מידע)

תזמון 4:44: מדוע עזבו הצלבנים את ארץ ישראל אחרי 200 שנה? (סיכום מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

הצלבנים והמוסלמים היו רק שתיים מהאימפריות שכבשו את ארץ ישראל במהלך השנים. מה אתם יודעים על התקופות שבהן שלטו בארץ עמים שונים? כיצד התייחסו הכובשים ליהודים שחיו בארץ בתקופות אלה? מה השאירו הכובשים השונים בארץ אחרי שעזבו אותה? (העלאת אפשרויות, בדיקת ידע קודם, טיעון)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין הצלבנים. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 2:58 מופיעה מפה ובה איור של מבצרים שבנו הצלבנים. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולשאול את התלמידים מדוע לדעתם בנו הצלבנים את המבצרים שלהם באזורים אלה. שאלו אותם אם ראו פעם שרידים של מבצרים אלו בקרבת מגוריהם או בזמן טיול. מה מאפיין מבנים אלה?