פעילות בכיתה: יומנה של אנה פרנק

קורותיה של ילדה יהודייה בשואה

פורסם על ידי hadaro

כדי לחבר את התלמידים לעולמם של היהודים בתקופת השואה נתמקד בסיפורה של אנה פרנק.

נצפה עם התלמידים בסרטון על אנה פרנק, המתאר את קורותיה של הנערה היהודייה מהולנד, שתיעדה את תחושותיה בתקופת המלחמה ביומן שכתבה.

לאחר הצפייה נציע לתלמידים להשלים דף חסר ש"נתלש" כביכול מהיומן. בדף זה יתארו התלמידים יום דמיוני בחייה של אנה בדירת המסתור של משפחתה, על פי המסופר בסרטון שראו.

העבודה על דפי היומן יכולה להיעשות ביחידים או בזוגות. את דפי היומן הכתובים תוכלו לתלות על קיר בכיתה.

מצורף דף שיוכל לשמש את הילדים בפעילות זו.