מומלץ להשתמש במעטפת הלמידה-הוראה המצורפת לסרטונים שלנו כדי לגוון את אופן הלמידה מרחוק.

הפעילויות המוצעות מתייחסות לעבודה במפגש הכיתתי הווירטואלי (סינכרוני), לעבודה לפני המפגש או אחריו (א-סינכרוני) או לשילוב ביניהם. בהצלחה!

יש לכם רעיונות נוספים לשימוש בבריינפופ בלמידה מרחוק? נשמח לשמוע!   כתבו לנו.

PDF