מטרת המשחק

לזהות את משפטי האמת ואת משפטי השקר בהקשר של פסח ואביב. משפטי האמת ומשפטי השקר מבוססים על התוכן שהוצג בסרטון בריינפופ על פסח ואביב.

 

מטרה פדגוגית

לבסס את ההיכרות ואת השליטה של התלמידים במושגים הקשורים לפסח ואביב, תוך שימוש במשאבי הלמידה של בריינפופ. המשחק יכול לשמש כסיכום חווייתי לנושא לאחר שנלמד בכיתה. 

 

מה צריך?

שלטים של מובי ובהם כיתוב: אמת, שקר. כל קבוצה תקבל שני שלטים.

שלטי אמת ושלטי שקר מצורפים בקובץ ה-PDF

 

מהלך המשחק

אפשרו לילדים לצפות מראש בסרטוני בריינפופ בנושאים פסח ואביב. הקריאו להם את משפטי האמת ואת משפטי השקר המצורפים, המבוססים על תוכני בריינפופ. חלקו את התלמידים לקבוצות. כל קבוצה תחזיק בשני שלטים: שלט אמת ושלט שקר. בכל פעם שתקריאו את אחד ממשפטי האמת או את אחד ממשפטי השקר שהכנתם, התלמידים יתבקשו להרים את השלט המתאים. הקבוצה המנצחת היא זו שהשיגה את מספר התשובות הנכונות הגבוה ביותר.

PDF