צפו בסרטון מגילת העצמאות באתר בריינפופ. לאחר הצפייה בחנו את עצמכם במשוב מידי, וענו על השאלות הבאות: כיצד לדעתכם הגיב העם היהודי באר...
צפו בסרטון התנגדות יהודית בשואה באתר בריינפופ. לאחר הצפייה בחנו את עצמכם במשוב מידי. מלאו את המשימות הבאות: אלו מעשי גבורה מוזכרים ב...
פעילות זו מיועדת לכיתות הגבוהות של בית הספר היסודי ולחטיבות הביניים. לכל אחד מהנספים בשואה סיפור חיים משלו. אחד הסיפורים הידועים ביותר הוא...
פעילות זו מיועדת לכיתות ג'-ד' לכל אחד מהנספים בשואה סיפור חיים משלו. אחד מהסיפורים הידועים ביותר הוא של הנערה אנה פרנק. צפו בסרטון עליה בא...
צפו בסרטון פריחה בישראל באתר בריינפופ. לאחר הצפייה בחנו את עצמכם במשוב מידי. מלאו את המשימות הבאות: בחרו בשלושה ממיני הפרחים המוזכרי...
צפו בסרטון יציאת מצרים באתר בריינפופ. לאחר הצפייה בחנו את עצמכם במשוב מידי. מלאו את המשימות הבאות: מהם הנסים המוזכרים בסרטון, שאירעו...
צפו בסרטון הולדת משה באתר בריינפופ. לאחר הצפייה בחנו את עצמכם במשוב מידי. בצעו את המשימות הבאות: 1. גזרת פרעה הייתה: "כל הבן היילוד היאורה...
צפו בסרטון עשר המכות באתר בריינפופ. לאחר הצפייה בחנו את עצמכם במשוב מידי. מלאו את המשימות הבאות: כתבו את שמות עשרת המכות, וציינו: ...
צפו בסרטון קערת הפסח באתר בריינפופ. לאחר הצפייה בחנו את עצמכם במשוב מידי. מלאו את המשימות הבאות:  כתבו את מרכיבי קערת הפסח ומה כל אח...