מטרת המשחק

לענות על השאלות שהמורה מקריאה, ולסמן את התשובה בלוח הבינגו, אם היא מופיעה בו. הקבוצה הראשונה שמסמנת שורה אחת, טור אחד או אלכסון אחד בלוח הבינגו שלה, ומכריזה "ביפ" – מנצחת.

אפשר להאריך את המשחק כך שהמטרה תהיה לסמן את הלוח כולו.

מטרה פדגוגית

לבסס את ההיכרות ואת השליטה של התלמידים במושגים של החג והאביב, תוך שימוש במשאבי הלמידה של בריינפופ (סרטון/מאגר שאלות ותשובות/ציר זמן). המשחק גם יכול לשמש כסיכום חווייתי לנושא לאחר שנלמד בכיתה.

 מה צריך?

  • לוחות בינגו ובהם מושגים הקשורים לפסח ולאביב המופיעים בתוכני בריינפופ. מצורפים שישה לוחות לדוגמה. תוכלו להכין לוחות נוספים בקלות.
  • שאלות בנושא של פסח והאביב המבוססות על תוכני בריינפופ (מצורפות).

מהלך המשחק

הנחו את התלמידים לצפות מראש בסרטוני בריינפופ בנושאים פסח ואביב, ולפתור את חידוני "בחן את עצמך". אפשר לצפות בחלק מהסרטונים עם התלמידים, ולפתור איתם את החידונים.

חלקו את התלמידים לקבוצות, כשכל קבוצה תקבל לוח בינגו (מצורף). בכל לוח מופיעים תשעה מתוך 20 מושגים הקשורים לחג הפסח ולאביב.

הכינו מראש בפתקים את השאלות הקשורות לפסח ולאביב, שהתשובות שלהן מופיעות בלוחות הבינגו של התלמידים. את פתקי השאלות הכניסו לכובע או לשקית אטומה, ובכל פעם שלפו פתק אחד מהמאגר. על כל קבוצה לענות על השאלה, ולסמן אותה בלוח הבינגו, אם היא מופיעה בלוח שלה.

PDF