מטרת המשחק

למצוא את כל המילים המסתתרות בדפי התפזורת המצורפים. כל מילה היא תשובה לשאלה המבוססת על תכנים הקשורים ליום העצמאות ומוזכרים בתוכני בריינפופ. הקבוצה המנצחת היא הקבוצה הראשונה שמוצאת את עשר המילים המסתתרות בתפזורת.

 מטרה פדגוגית: לבסס את ההיכרות ואת השליטה של התלמידים במושגים הקשורים ליום העצמאות ולהקמת מדינת ישראל, תוך שימוש במשאבי הלמידה של בריינפופ (סרטון/מאגר שאלות ותשובות/ציר זמן). המשחק יכול לשמש כסיכום חווייתי לנושא לאחר שנלמד בכיתה.

מה צריך?

  • רשימת שאלות בנושא עצמאות ישראל המבוססות על תוכני בריינפופ (מצורפות).
  • לוחות תפזורת ובהם מושגים הקשורים לעצמאות ישראל, והם גם התשובות לרשימת השאלות. (מצורפים)

מהלך המשחק

הנחו את התלמידים לצפות מראש בסרטוני בריינפופ בנושא עצמאות ישראל ולפתור את חידוני "בחן את עצמך". אפשר כמובן לצפות בחלק מהסרטונים עם התלמידים, ולפתור איתם את החידונים.

חלקו את התלמידים לקבוצות, כשכל קבוצה תקבל לוח תפזורת (מצורף) וכן את רשימת השאלות המצורפת. בכל לוח מסתתרים עשרה מושגים רלוונטיים לנושא.

כל קבוצה צריכה לענות נכונה על השאלות, ולמצוא את התשובות בלוח התפזורת. הקציבו למשחק כ-20 דקות. הקבוצה המנצחת היא הקבוצה הראשונה שמוצאת את עשר המילים המסתתרות בתפזורת.

PDF