שאלות לדיון לפני הצפייה:

האם קשה לכם לפעמים להתרכז בלימודים? מה עוזר לכם להתרכז? (בדיקת ידע קודם, העלאת השערות)

מה אתם יודעים על הפרעת קשב ועל היפראקטיביות? (חיבור רגשי, בדיקת ידע קודם)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 1:51: כיצד משפיעה הפרעת הקשב על התפקוד היומיומי? (סיכום מידע)

תזמון 2:48: מהי היפראקטיביות? (סיכום מידע)

תזמון 4:47: מה עוזר לילדים עם הפרעת קשב ועם היפראקטיביות לתפקד טוב יותר? (סיכום מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

אילו דברים חדשים למדתם מהסרטון "הפרעת קשב והיפראקטיביות"? על פי הסרטון, מה אפשר לעשות כדי לסייע למי שיש לו הפרעת קשב? (העלאת אפשרויות, סיכום מידע, הסקת מסקנות, טיעון)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין הפרעת קשב והיפראקטיביות. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 3:45 מופיע איור ובו תמונות של שלוש דמויות ידועות, שהיסטוריונים מניחים שהייתה להם הפרעת קשב. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולבדוק אם התלמידים מכירים אישים אלה ואת תרומתם לתרבות ולחברה. זו הזדמנות טובה לחדד את העובדה שאנשים עם הפרעת קשב הם יצירתיים במיוחד, כך שההפרעה אינה משפיעה על יכולותיהם האישיות הגבוהות.