שאלות לדיון לפני הצפייה:

מהם חייזרים? (סיעור מוחות, טיעון, בדיקת ידע קודם)

מה הייתם רוצים לדעת על חייזרים? (בדיקת ידע קודם, העלאת השערות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 01:21: מהו חוצן וכיצד הוא נראה להערכת המדענים, אם אכן קיים כזה במערכת השמש שלנו? (סיכום מידע, הסקת מסקנות, טיעון)

תזמון 03:32: מהי תוכנית SETI, וכיצד פעלה בעבר ובהווה? (סיכום מידע, הסקת מסקנות)

תזמון 05:10: מהו עב"ם, ומדוע העדויות שנשמעו עד כה על קיומם של עב"מים אינן מבוססות? (סיכום מידע, השוואה, הסקת מסקנות)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

יש מדענים המשערים שקיימים חיים תבוניים בכוכבים שמחוץ למערכת השמש שלנו. מדוע קשה לחקור ולבסס טענה זאת? (סיכום מידע, העלאת אפשרויות, טיעון, השוואה, הסקת מסקנות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין חייזרים. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 02:19 מוסבר המושג "שנות אור". אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולהסביר לתלמידים את המושג. נסו להמחיש את מהירות האור ביחס למהירותה המרבית של מכונית. הסבירו את הקשר בין המושג "שנות אור" למחקר על קיומם של חיים תבוניים מחוץ למערכת השמש שלנו.