שאלות לדיון לפני הצפייה:

מה אתם יודעים על אתונה העתיקה? (סיעור מוחות, בדיקת ידע קודם)

האם אתם יודעים במה אתונה העתיקה חשובה לתרבות של ימינו? (סיעור מוחות, העלאת אפשרויות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 0:57: מה מאפיין את תקופת תור הזהב של אתונה? (סיכום מידע, טיעון)

תזמון 01:28: איזה סוג שלטון התקיים באתונה, ומה היו מאפייניו? (סיכום מידע)

תזמון 02:45: לתיאטרון היה תפקיד מרכזי באתונה. מה מעיד על כך? (סיכום מידע, טיעון)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

אילו מנהגים והרגלים אפיינו את חיי היוונים הקדמונים, וכיצד הם נוגעים לחיינו היום? (סיכום מידע, הסקת מסקנות)

התבוננו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם לבין אתונה העתיקה. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 1:58 מופיעים איורים של שניים מהמבנים המפורסמים שנבנו בימי אתונה העתיקה. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולשאול את התלמידים מהן לדעתם הסיבות לכך שהמבנים האלה החזיקו מעמד במשך אלפי שנים. האם המבנים האלה דומים למבנים הקיימים בתקופתנו? אילו מבנים הם מזכירים לכם?