שאלות לדיון לפני הצפייה:

מה אתם יודעים על האירועים שהובילו להקמת מדינת ישראל? (סיעור מוחות, בדיקת ידע קודם)

מה הייתם רוצים לדעת על הקמת המדינה? נסחו שאלות (סיעור מוחות, העלאת אפשרויות, טיעון)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 1:37: מה גרם למדינות העולם להסכים להקמת מדינה ליהודים בארץ ישראל? (סיכום מידע, זיהוי גורמים והשלכות)

תזמון 3:10: מדוע פרצה מלחמת העצמאות? (סיכום מידע, סיבה ותוצאה)

תזמון 4:04: מה היו תוצאותיה של מלחמת העצמאות? (סיכום מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

נסו לשער מה היה קורה אילו קיבלו הערבים את הצעת החלוקה, והקימו מדינה משלהם לצד מדינת ישראל. (השוואה, העלאת אפשרויות, טיעון)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין הסרטון "בדרך למדינה". (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 2:15 מופיע איור של מפת העולם הצבועה לפי תוצאות הצבעת המדינות האו"ם. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולבדוק עם התלמידים אילו מדינות הצביעו בעד ואילו נגד.