שאלות לדיון לפני הצפייה:

מה אתם יודעים על החללית "בראשית"? (בדיקת ידע קודם)

מה הייתם רוצים לדעת על החללית "בראשית"? (העלאת השערות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 01:07: מהי קבוצת ספייס איי אל ומה מטרותיה? (סיכום מידע)

תזמון 03:52: מה היו כמה מהאתגרים שניצבו בפני מתכנני "בראשית" בתכנון הטיסה לחלל? אילו פתרונות הם מצאו לבעיות אלה? (סיכום מידע, השוואה)

תזמון 04:40: מה היו הגורמים להתרסקותה של "בראשית" על פני הירח? (סיכום מידע, פענוח מידע)

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

מדוע על אף התרסקותה של החללית "בראשית" נחשב המיזם להישג אדיר? מהן השלכותיו של מיזם זה? (הסקת מסקנות, העלאה אפשרויות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין סרטון החללית "בראשית". (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.