שאלות לדיון לפני הצפייה:

מי היה בנימין זאב הרצל? (סיעור מוחות, בדיקת ידע קודם)

מה תרצו לדעת על בנימין זאב הרצל ורעיונותיו? (סיעור מוחות, העלאת אפשרויות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 01:44: מה פירוש המושג אמנציפציה? כיצד בא לידי ביטוי מושג זה בקרב היהודים באירופה? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 03:23: מה גרם להרצל לכתוב את ספרו "מדינת היהודים", ומה המסר העיקרי של ספר זה? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 05:20: מדוע הציע הרצל שהעם היהודי יקים מדינה זמנית באוגנדה? כיצד התקבל רעיון זה בקרב נציגי היהודים בעולם? (סיכום מידע, פענוח מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

הרצל מכונה "חוזה המדינה" בשל חזונו שהתממש. מהו חזון? האם לדעתכם היה הרצל מרוצה מהאופן שבו התממשו רעיונותיו? (סיכום מידע, העלאת אפשרויות, טיעון)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין בנימין זאב הרצל. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 02:26 רואים את הרצל במרפסת בעיר באזל. אנו ממליצים לחזור לתזמון זה לאחר הצפייה בסרטון, לספר לתלמידים על התמונה המפורסמת, ועל אמירתו של הרצל: "בבאזל יסדתי את מדינת היהודים". חשבו עם התלמידים יחדיו מדוע זכתה תמונה זו לפרסום כה רב ולמה התכוון הרצל בדבריו.