שאלות לדיון לפני הצפייה:

מה אתם יודעים על בריאת העולם? (העלאת אפשרויות, בדיקת ידע קודם)

האם אתם יודעים מדוע נחשבת השבת ליום מנוחה? (חיבור רגשי, העלאת אפשרויות, טיעון)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 1:33: מה ברא אלוהים ביום הראשון וכיצד עשה זאת? (סיכום מידע)

תזמון 4:30: האדם מכונה "נזר הבריאה". מה פירוש הביטוי ומדוע נקרא האדם כך? (סיכום מידע)

תזמון 6:12: מהו המקור לשמירת השבת? (סיכום מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

אילו פרטים חדשים למדתם על סיפור הבריאה? (העלאת אפשרויות, סיכום מידע, הסקת מסקנות, טיעון)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין בריאת העולם. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.