שאלות לדיון לפני הצפייה:

האם אתם ממחזרים? למה לדעתכם צריך למחזר? (בדיקת ידע קודם, העלאת השערות)

מדוע לדעתכם חשוב לחסוך בחשמל? (בדיקת ידע קודם, העלאת אפשרויות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 3:00: באילו דרכים אנחנו יכולים לחסוך באנרגיה בשימוש במזגן? (סיכום מידע)

תזמון 3:25: מדוע חשוב לנתק מהשקע מוצרי חשמל גם כאשר הם כבויים? (העלאת אפשרויות, סיכום מידע).

תזמון 4:43: כיצד המיחזור מסייע בשימור האנרגיה? (העלאת רעיונות, בדיקת ידע קודם, סיעור מוחות)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

איך כל אחד מאיתנו יכול לחסוך באנרגיה ולשמר אותה? (העלאת אפשרויות, הסקת מסקנות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין הסרטון "שימור אנרגיה". (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

עצרו את הסרטון בתזמון 0:48 שבו מופיע איור המתאר דלק מאובנים, שממנו מופק רוב החשמל שאנו צורכים. נסו לשער מה אפשר לעשות כאשר מקורות אלו ייגמרו.