שאלות לדיון לפני הצפייה:

מה אתם יודעים על דמוקרטיה? (בדיקת ידע קודם, העלאת השערות)

מה הייתם רוצים לדעת בנושא זה? (סיעור מוחות, העלאת אפשרויות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 1:00: למשמעות הבסיסית של המושג דמוקרטיה יש שלושה מאפיינים. מהם? (סיכום מידע)

תזמון 2:28: הדמוקרטיה באתונה נועדה לאזרחים בלבד. מי נחשב אזרח באתונה העתיקה? (סיכום מידע)

תזמון 3:12: מה היו מאפייניה של הדמוקרטיה הייצוגית ברומא, ומדוע שיטה זו התאימה יותר לאימפריה הרומית מאשר דמוקרטיה ישירה? (השוואה, העלאת אפשרויות, טיעון)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

האם לדעתכם הדמוקרטיה היא צורת שלטון יעילה? מדוע? (העלאת אפשרויות, סיכום מידע)

התבוננו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם לדמוקרטיה. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 4:02 מופיע איור של הכנסת. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולבדוק עם התלמידים אם הם יודעים מהו תפקיד הכנסת, כמה חברי כנסת מכהנים בה, היכן היא שוכנת, וכיצד היא מייצגת את כלל דעותיהם של האזרחים.