שאלות לדיון לפני הצפייה:

מהי למידה מרחוק? באילו מצבים אנו נדרשים ללמוד מרחוק? (בדיקת ידע קודם, העלת אפשרויות)

האם אתם מעדיפים ללמוד בבית הספר או בבית? הסבירו מדוע. (חיבור רגשי, העלאת אפשרויות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 1:38: מה יכול לסייע לנו ללמוד טוב יותר בזמן למידה מרחוק? (סיכום מידע, הסקת מסקנות)

תזמון 2:30: אילו מיומנויות חדשות נדרשות בלמידה מרחוק? (סיכום מידע)

תזמון 3:12: למה חשוב ליצור מקום קבוע ללימודים? (סיכום מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

המפתח להצלחה בלמידה מרחוק הוא גמישות. הסבירו מדוע הגמישות חשובה כל כך בלמידה מרחוק ובחיים בכלל. הביאו דוגמאות שתומכות בטענותיכם. (הסקת מסקנות, טיעון, סיבה ותוצאה, העלאת אפשרויות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין למידה מרחוק. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 4:20 מופיעים איורים הממחישים פעולות שאנו יכולים לעשות בהפסקות שלנו במהלך יום הלימודים. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולשאול את התלמידים למה חשוב ליצור הפסקות יזומות במהלך היום. האם הן חיוניות ולמה הן תורמות? בקשו מהתלמידים שיביאו דוגמאות לפעילויות נוספות שהם יכולים לעשות כדי לאגור כוחות ולנוח מעט במהלך היום.