שאלות לדיון לפני הצפייה:

מה אתם יודעים על כלבים ומה תרצו לדעת? (סיעור מוחות, בדיקת ידע קודם)

מדוע לדעתכם הכלב נחשב לידידו הטוב של האדם? האם מאז ומתמיד היה כך? (העלאת אפשרויות, טיעון, סיעור מוחות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 01:19: לאילו מטרות שימשו הכלבים בעבר? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 02:46: מהן שבע הקבוצות שאליהן נהוג לחלק את סוגי הכלבים השונים? (סיכום מידע)

תזמון 04:23 אילו תכונות משותפות לכל סוגי הכלבים? (סיכום מידע, פענוח מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

תארו את היחסים בין כלבים לבני אדם: למה כלבים משמשים? מדוע משפחות מאמצות כלבים? בססו את התשובה שלכם גם על דוגמאות של יחסים בין בני אדם וכלבים מסביבתכם הקרובה (כלב שלכם, של שכנים, של המשפחה). (סיכום מידע, הסקת מסקנות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין כלבים. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 01:30 יש איור המסביר מהי הכלאה ולאיזה צורך הכליאו בני האדם כלבים מסוגים שונים. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, להיעזר באיור, ולהסביר לתלמידים את המושג הכלאה. חשבו יחד: האם יש עוד סוגים של בעלי חיים שעוברים הכלאה ולאילו מטרות?

.