שאלות לדיון לפני הצפייה:

מה אתם יודעים על הבחירות לכנסת? (בדיקת ידע קודם, העלאת השערות)

האם ליוויתם את הוריכם להצבעה בבחירות? תארו את מה שראיתם וחוויתם. (חיבור רגשי, בדיקת ידע קודם)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 1:36: מהי דמוקרטיה ייצוגית? (סיכום מידע)

תזמון 03:40: על אילו עקרונות מבוססות הבחירות לכנסת? בחרו בעיקרון אחד והסבירו אותו. (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 04:27: מהו אחוז החסימה? (סיכום מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

מהם לדעתכם היתרונות והחסרונות של שיטת הבחירות במדינה? התייחסו לנושאים כמו גיל הבוחרים, יכולת ההשפעה של אדם בודד על מדיניות הממשלה ועל חוקי המדינה, אחוז החסימה ועוד. (הסקת מסקנות, סיכום מידע)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם לבין בחירות בישראל. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 5:16 מופיע איור המדמה את חלוקת הכנסת למפלגות. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולהציג את האיור לתלמידים כדי להסביר להם את התהליך של הקמת ממשלה. כל צבע באיור מייצג מפלגה אחרת. בהנחה שהממשלה זקוקה לרוב בכנסת לאישורה, איזה צירוף של מפלגות (קואליציה) יכול ליצור ממשלה בעלת רוב? הסבירו לתלמידים את חוסר היציבות של קואליציה הנשענת על מספר מפלגות, שכל אחת מהן מעוניינת לקדם את האינטרסים שבשמם נבחרה לכנסת.