שאלות לדיון לפני הצפייה:

מי היה אליעזר בן יהודה? (סיעור מוחות, בדיקת ידע קודם)

מה תרצו לדעת על אליעזר בן יהודה וחידושיו? (סיעור מוחות, העלאת אפשרויות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 01:30: מהיכן שאב בן יהודה רעיונות למילים החדשות שהמציא? תנו דוגמאות למילים כאלה. (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 2:47: מדוע התנגדו אנשי היישוב הישן ליוזמתו של בן יהודה, ומה עשו כדי למנוע ממנו מלהמשיך בפעולותיו? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 03:33: אילו צעדים נקט בן יהודה כדי להפיץ את השפה העברית המתחדשת? (סיכום מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

בכל שנה מציינים את "יום הלשון העברית" בכ"א בטבת, יום הולדתו של אליעזר בן יהודה. מהי החשיבות של יום זה לדעתכם? הסבירו את עמדתכם. (הסקת מסקנות, טיעון)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין אליעזר בן יהודה. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 04:52 מופיעות מילים שונות שהמציא בן יהודה. אנו ממליצים לחזור לתזמון זה לאחר הצפייה בסרטון, ולחלק את התלמידים לקבוצות. תנו לכל קבוצה מספר מילים המופיעות באיור. כל קבוצה תחפש ברשת את ההגדרות למילים אלו, ותנסה לחשוב מה הביא את בן יהודה לקרוא למילים בשמות אלה.