שאלות לדיון לפני הצפייה:

נסו לשער מה ההבדל בין עובדה לדעה? (סיעור מוחות, העלאת אפשרויות)

"הכלב שלי הוא בעל החיים הכי חמוד בשכונה". האם משפט זה מביע דעה או מציג עובדה? הסבירו את תשובתכם. (סיעור מוחות, העלאת אפשרויות)

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 01:13: מהי עובדה? (סיכום מידע)

תזמון 02:45:  מה ההבדל בין דעה לדעה מבוססת? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 03:23: הסבירו מהי הטיה? מדוע צריך להיזהר בשימוש בהטיה בתקשורת? (סיכום מידע, פענוח מידע)

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

כיצד נוכל לקבוע אם אמירה מסוימת היא עובדה או דעה? כתבו שני משפטי עובדה ושני משפטי דעה באותו נושא. (טיעון, חיבור רגשי, הסקת מסקנות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין עובדה ודעה. (העלאת השערות, טיעון)

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

טיפ למורה!

במהלך הסרטון מופיעים בכמה תזמונים (3:14, 3:26, 3:34, 3:39) משפטים המציגים עובדה או דעה. נוכל להציג משפטים אלו בכיתה ולאפשר לתלמידים לענות בעצמם על השאלה: האם כל משפט מציג עובדה או דעה?