שאלות לדיון לפני הצפייה:

מהי עלייה? (סיעור מוחות, טיעון, בדיקת ידע קודם)

האם אתם מכירים עולה חדש? ספרו מאין הגיע ארצה ומדוע. (חיבור רגשי)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 01:52: מה היו הסיבות העיקריות לגל העלייה הראשון לארץ ישראל? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 02:29: באילו קשיים נתקלו העולים כשהגיעו לארץ ישראל? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 04:29: מיהו הברון רוטשילד וכיצד סייע לעולים החדשים? (סיכום מידע, השוואה)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

מה היו הקשיים שנאלצו העולים להתמודד איתם כשהגיעו לארץ ישראל? התייחסו להיבטים שונים: חברתיים, תרבותיים, דמוגרפיים, גאוגרפיים ועוד. (העלאת השערות, טיעון, הסקת מסקנות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין העלייה הראשונה. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 02:38 מוצגת מפה שבה מסומנים היישובים הראשונים שהוקמו בתקופת העלייה הראשונה. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולשאול את התלמידים על יישובים אלה: האם יש בהם היום מאפיינים מתקופת העלייה הראשונה (שמות רחובות, עסקים שונים, מבנים)? בקשו מהתלמידים להסתמך על מידע מהמרשתת ו/או על סמך ביקורים שלהם בערים אלו.