שאלות לדיון לפני הצפייה:

האם שמעתם על ההתחממות הגלובלית / התחממות כדור הארץ? איך לדעתכם גילו שכדור הארץ מתחמם? (ידע קודם, העלאת השערות, טיעון)

מה לדעתכם הסיבות להתחממות כדור הארץ? (העלאת השערות, טיעון)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון2:51:מהו אפקט החממה? (בדיקת ידע נרכש)

תזמון 4:15:כיצד מעשי האדם משפיעים על ההתחממות הגלובלית? (זיהוי גורמים והשלכות)

תזמון 6:32: מדוע מדענים מעדיפים את המונח "שינוי אקלים גלובלי" על פני "ההתחממות הגלובלית"? תנו דוגמאות לשינוי האקלים הגלובלי. (זיהוי גורמים והשלכות, הסקת מסקנות)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

איך כל אחד מאיתנו יכול לסייע בהפחתת צריכת האנרגיה? (זיהוי גורמים והשלכות, הסקת מסקנות)

הסתכלו על הנושאים הנוספים המופעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר שלהם לשינויי אקלים בכדור הארץ. (השערת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 2:31 עד 2:44 ישנה אנימציה הממחישה את אפקט החממה. אנו ממליצים להתעכב עם התלמידים על המחשה זו, ולוודא שהם מבינים את משמעות המושג אפקט החממה.