שאלות לדיון לפני הצפייה:

מה זה אגמון? (בדיקת ידע קודם, העלאת אפשרויות)

האם ביקרתם באגמון שבעמק החולה? ספרו חוויות, ותארו את החי ואת הצומח שראיתם במקום. (בדיקת ידע קודם, חיבור רגשי)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 02:02: כיצד נוצר אגם החולה, ואילו תנאים הביאו לכך שחיו בו וסביבו מגוון רחב של יצורים? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 03:15: מה היו הסיבות לכך שב-1951 הוחלט לייבש את ביצות החולה? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 05:00: מה היו היתרונות והחסרונות בייבוש עמק החולה? (פענוח מידע, הסקת מסקנות)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

אגמון החולה הוא מוקד משיכה למיליוני ציפורים כמו העגור, השקנאי והקורמורן. מדוע לדעתכם ציפורים אלו מעדיפות לבקר בו? (טיעון, הסקת מסקנות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם לבין עמק החולה. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 01:14 מופיעה מפת עמק החולה. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולחזור עם התלמידים על התהליך שבו נוצרו הביצות בעמק החולה.